Konventionen om arbetsförmedling för sjömän

Konventionen om arbetsförmedling för sjömän (ILO:s konvention nr 9 angående arbetsförmedling för sjömän, Convention for Establishing Facilities for Finding Employment for Seamen) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 10 juli 1920 i Genève. Konventionen förbjuder, med vissa undantag, företag och privatpersoner att bedriva vinstdrivande arbetsförmedling för sjömän. Konventionen består av 18 artiklar.

ILO-konvention
C9
Konventionen om arbetsförmedling för sjömän
Antagen 10 juli 1920
Ikraftträdande 23 november 1921
Status Utdaterad
Ratificeringar 19 stater
Typ Teknisk
Ämne Sjöfolk
Föregående Efterföljande
Konventionen om ersättning för arbetslöshet vid fall av fartygsförolyckande Konventionen om minimiålder inom jordbruket

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av 41 länder, varav 22 länder har sagt upp den i efterhand.

KällorRedigera