Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten

Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (ILO:s konvention nr 98 angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, Right to Organise and Collective Bargaining Convention) är en konvention som antogs i Genève i Schweiz av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 1 juli 1949. Konventionen skyddar rätten att genom kollektiva förhandlingar teckna kollektivavtal frivilligt för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Den är en av ILO:s åtta kärnkonventioner.

ILO-konvention
C98
Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten
Antagen 1 juli 1949
Ikraftträdande 19 juli 1951
Status Aktuell
Ratificeringar 164 stater
Typ Kärnkonvention
Ämne Föreningsfrihet, kollektiva förhandlingar, arbetsmarknadsrelationer
Föregående Efterföljande
Konventionen om migrerande arbetare (reviderad) Konventionen om ordning för fastställande av minimilöner i jordbruk

I juli 2014 hade 164 av ILO:s 183 medlemsstater ratificerat konventionen.

KällorRedigera