Öppna huvudmenyn

Kontraktilitet är ett mått på hjärtmuskelns förmåga att kontrahera. Begreppet kallas inotropi och är oberoende av andra faktorer som påverkar hjärtats kontraktion, såsom preload.

Kontraktiliteten beror på mängden Ca2+-joner som frigörs vid hjärtmuskelcellens depolarisation, vilket kroppen reglerar genom att påverka sympatisk (adrenerg) stimulans av hjärtmuskeln.