Kontrafaktisk historia

studier av historiska händelser som aldrig inträffat

Kontrafaktisk historia, eller alternativhistoria, är en litterär genre, som är baserad på att historien kunde ha tagit en annan väg än vad den faktiskt gjorde. Kontrafaktisk är en vetenskaplig benämning på det mera folkliga uttrycket: "Om inte om hade varit". Till exempel: Vad skulle ha hänt om Hitler hade stupat i första världskriget, skulle då nazismen likväl ha blivit till?

Metoden används för att vända och vrida på ett historiskt skeende, och kanske man kommer fram till saker som faktiskt verkligen hände, eller i alla fall kunde hänt, när metoden tillämpas. De saker som inträffade blir belysta ur en helt annan synvinkel. Bland skönlitterära exempel på kontrafaktiska berättelser kan nämnas:

Kontrafaktisk historia brukar ofta räknas som science fiction.

Referenser redigera

Noter redigera

Källor redigera