Konstuniversitetet (Helsingfors)

finländskt konstuniversitet

Konstuniversitetet (Taideyliopisto på finska, University of the Arts Helsinki på engelska) är ett finländskt konstuniversitet som bildades i början av 2013. Förutom vissa undantag är Konstuniversitetet Finlands enda utbildningsenhet på universitetsnivå inom de utbildningsområden som det erbjuder.

Konstuniversitetets lokaler finns främst i Helsingfors, men verksamhet bedrivs även i Kuopio (utbildning i kyrkomusik) och i Seinäjoki vid Seinäjoki universitetscentrum (utbildning i populär- och folkmusik).

Universitetet består av tre akademier som tidigare var självständiga universitet: Konstuniversitetets Bildkonstakademi (till år 2013 Bildkonstakademin), Konstuniversitetets Sibelius-Akademi (till år 2013 Sibelius-Akademin) och Konstuniversitetets Teaterhögskola (till år 2013 Teaterhögskolan). Universitetet har sammanlagt 1785 studerande.

Enligt universitetet är syftet med sammanslagningen att nationellt och internationellt stärka undervisningen och forskningen samt den konstnärliga verksamheten på universitetsnivå inom konstområdena. Målet är också att öka möjligheterna att medverka till en balanserad utveckling av samhället med konstens hjälp.

Konstuniversitetets rektor är Jari Perkiömäki. Styrelsens ordförande är Heikki Lehtonen.

HistoriaRedigera

Konstuniversitetet bildades den 1 januari 2013 när Sibelius-Akademin, Bildkonstakademin och Teaterhögskolan gick samman.

Grundandet av Konstuniversitetet är något som har diskuterats länge. Redan på 1980-talet bereddes det så kallade Böle-projektet, där det var meningen att på samma tomt inrymma Sibelius-Akademin, Konstindustriella högskolan och Teaterhögskolan. Sammanslagningen av konstuniversiteten diskuterades även under nästan hela 2000-talet.

År 2010 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en utredningsgrupp för Konstuniversitetet. Syftet med utredningen var att stärka konstuniversitetens roll i främjandet av konstens och kulturens kvalitet, genomslagskraft och internationella konkurrenskraft. I november 2011 godkände Bildkonstakademins, Sibelius-Akademins och Teaterhögskolans styrelser sammanslagningen.[1]

Akademiernas historia före KonstuniversitetetRedigera

Rötterna till de tre akademier som bildar Konstuniversitetet tränger djupt ner i den finländska konstutbildningens och konstens historia.

Bildkonstakademins tidigaste föregångare var Finska Konstförenings ritskola som inledde sin verksamhet 1848 – samma år som omvälvningarna i Europa ägde rum. De första av våra nationellt och internationellt betydelsefulla konstnärer, från Albert Edelfelt och Axel Gallén till Helene Schjerfbeck och Ellen Thesleff, studerade vid Konstföreningens ritskola.

Från 1939 drevs akademin av Stiftelsen Finlands konstakademi under namnet Finlands konstakademis skola. Skolan förstatligades och namnet ändrades till Bildkonstakademin 1985. Bildkonstakademin blev högskola 1993 och universitet 1998.[2]

Sibelius-Akademin grundades på privat initiativ 1882 under namnet Helsingfors Musikinstitut. En av eleverna var Jean Sibelius, som senare skulle ge namn åt institutet. Institutets namn ändrades 1924 till Helsingfors konservatorium i och med att verksamheten utvidgades. År 1939 togs namnet Sibelius-Akademin i bruk. Sibelius-Akademin blev en statlig institution 1980 och universitet 1998.[3]

Teaterhögskolans rötter går tillbaka till Finlands första teaterskola som drevs 1866–1868 i anslutning till Nya Teatern. Svenska Teaterskolan grundades 1908 i anslutning till Svenska Teatern. Finskspråkiga skådespelare utbildades 1904–1940 på elevskolan vid Finlands Nationalteater och på det privata institutet Suomen Näyttämöopisto. År 1943 inledde Finlands Teaterskola sin verksamhet. Teaterhögskolan grundades 1979 då den finskspråkiga och svenskspråkiga teaterskolan slogs samman till en statlig, tvåspråkig Teaterhögskola.[4]

AnsökanRedigera

Konstuniversitetet erbjuder över 30 utbildningsprogram inom musik-, bildkonst- teater- och dansområdet. Man kan avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen. Ansökan till Konstuniversitetet sker en gång per år. Nästa ansökningstid är i januari 2017.

Mer information och ansökningsanvisningar finns på Konstuniversitetets webbsida.

ExaminaRedigera

Vid Kostuniversitetet kan man avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen inom bildkonst, musik, teater och dans.

BildkonstRedigera

Kandidat i bildkonst https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvataiteen_kandidaatti

Magister i bildkonst https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvataiteen_maisteri

Doktor i bildkonst

MusikRedigera

Musikkandidat, MuK

Musikmagister, MuM

Musiklicentiat, MuL

Musikdoktor, MuT

DansRedigera

Kandidat i danskonst, danskonstkand.

Magister i danskonst, danskonstmag.

Doktor i danskonst, danskonstdr.

TeaterRedigera

Kandidat i teaterkonst, TKK

Magister i teaterkonst, TKM

Doktor i teaterkonst, TKD

UtbildningsområdenRedigera

Konstuniversitetets Bildkonstakademi (bildkonst)Redigera

Utbildningsprogrammet för konstgrafik

Utbildningsprogrammet för tid-rumkonst (rörlig bild, plats- och situationsbunden konst, fotografi)

Utbildningsprogrammet för skulptur

Utbildningsprogrammet för måleri

Doktorandutbildning

Praxis – magisterprogrammet i konst och utställningspraxis

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi (musik)Redigera

Arts Management

Folkmusik

Instrument- och sångstudier i klassisk musik, dragspel

Instrument- och sångstudier i klassisk musik, fortepiano

Instrument- och sångstudier i klassisk musik, gitarr

Instrument- och sångstudier i klassisk musik, kantele

Instrument- och sångstudier i klassisk musik, orgel

Instrument- och sångstudier i klassisk musik, orkesterinstrument

Instrument- och sångstudier i klassisk musik, piano

Instrument- och sångstudier i klassisk musik, pianokammarmusik och lied

Instrument- och sångstudier i klassisk musik, sång och repetitörer

Instrument- och sångstudier i klassisk musik, tidig musik

Jazz

Komposition och musikteori

Kyrkomusik

Musikpedagogik

Musikteknologi

Nordic Master in Folk Music

Nordic Master in Jazz

Orkester- och körledning

Populär- och folkmusik (forskning)

Konstuniversitetets Teaterhögskola (dans, teater)Redigera

Magisterprogrammet i danspedagogik

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans

Magisterprogrammet i koreografi

Magisterprogrammet i teaterpedagogik

Master's Degree Programme in Live Art and Performance Studies (LAPS)

Utbildningsprogrammet i dans

Utbildningsprogrammet i dramaturgi

Utbildningsprogrammet i ljud

Utbildningsprogrammet i ljusdesign

Utbildningsprogrammet i regi

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)

Kända lärareRedigera

BildkonstakademinRedigera

 • Leevi Haapala (professor i konst och presentation 2014-2015)
 • Tarja Pitkänen-Walter (professor i måleri 2013-)
 • Villu Jaanisoo (professor i skulptur 2009-)
 • Jan Kaila (professor i konstnärlig forskning 2004-2015)
 • Silja Rantanen (professor i måleri 2009-2013)
 • Jyrki Siukonen (professor i skulptur 2004-2008)
 • Tuulikki Pietilä (lärare i konstgrafik, Finlands konstakademi 1956-1960, nuvarande Bildkonstakademin)
 • Helene Schjerfbeck (lärare för modellklassen och målningateljén vid Konstföreningens ritskola 1892-1902)

Sibelius-AkademinRedigera

 • Atso Almila (professor i dirigent- och orkesterutbildning 2013-)
 • Andrew Bentley (konstnärlig professor i musikteknologi 2015-2023)
 • Tuomas Haapanen (professor i violinspel, rektor 1987-1990)
 • Tuija Hakkila-Helasvuo (lektor i pianospel 1987-2004, professor 2014-)
 • Paavo Heininen (professor i komposition)
 • Matti Hyökki (lektor och professor i körledning 1982-2014)
 • Markus Lehtinen (professor i operautbildning 2004-)
 • Hannu Lintu (gästprofessor, dirigent- och orkesterutbildning 2014-)
 • Erkki Melartin (direktör för Helsingfors musikinstitut 1911-1936, nuvarande Sibelius-Akademin)
 • Veijo Murtomäki (professor i musikhistoria 1991-)
 • Jorma Panula (professor i orkesterledning 1973–1993)
 • Soili Perkiö (lektor i musikpedagogik 1995-)
 • Pasi Pirinen (professor i mässingsmusik 2015-)
 • Olli Porthan (professor i orgelmusik 1988-)
 • Veli-Matti Puumala (professor i komposition 2005-)
 • Aija Puurtinen (lektor i pop-jazz-sång 2010-)
 • Einojuhani Rautavaara (professor i komposition 1976-1990)
 • Kaija Saarikettu (professor i violinmusik1985-)
 • Leif Segerstam (professor i orkesterledning 1997-2013)
 • Inkeri Simola-Isaksson (lektor i musikgymnastik 1977-1993)
 • Nils Schweckendiek (professor i körledning 2014-)
 • Réka Szilvay (professor i violinmusik 2006-)
 • Petteri Salomaa (professor i vokalmusik 2003-)
 • Erik T. Tawaststjerna (professor i pianomusik 1986-)
 • Jukkis Uotila (professor i jazzmusik 1994-)
 • Martti Rousi (professor i cellomusik1998
 • Marko Ylönen (lektor i cello- och kammarmusik 2000-2009, professor i kammarmusik 2009-2014)

TeaterhögskolanRedigera

 • Hannu-Pekka Björkman (professor i skådespelarkonst 2013-2018)
 • Kari Heiskanen (professor i skådespelarkonst 1.1.1992–31.12.1996)
 • Dick Idman (professor i skådespelarkonst 1.1.1995–30.4.2001 och 1.1.2011–31.12.2015)
 • Esa Kirkkopelto (professor i konstnärlig forskning 2007-)
 • Tommi Kitti (professor i danskonst 1.8.1990–31.7.1991)
 • Elina Knihtilä (professor i skådespelarkonst 2013-2018)
 • Kaisa Korhonen (professor i regi 1.8.1995–31.7.2000)
 • Marjo Kuusela (professor i danskonst 1.1.1995–31.12.2008)
 • Kenneth Kvarnström (professor i danskonst 19.8.1993–31.5.1994)
 • Raila Leppäkoski (professor i skådespelarkonst 1.1.1989–30.6.1995)
 • Mika Myllyaho (professor i regi 1.8.2005–31.12.2005)
 • Katariina Numminen (professor i dramaturgi2013–2019)
 • Kirsi Monni (professor i danskonst 1.1.2009–31.12.2018)
 • Kati Outinen (professor i skådespelarkonst 2002–2013)
 • Arja Raatikainen (professor i danskonst 15.8.1997–31.7.1998)
 • Maarit Ruikka (professor i regi 1.8.2005–31.12.2015)
 • Laura Ruohonen (professor i dramaturgi1.6.2008–31.5.2013)
 • Pirkko Saisio (professor i dramaturgi1.1.1997–30.6.2002)
 • Asko Sarkola (professor i skådespelarkonst 1.1.1983–31.7.1985)
 • Lauri Sipari (professor i dramaturgi1.8.1991–31.12.1996)
 • Ervi Sirén (professor i danskonst 1.8.1998–28.2.2007)
 • Erik Söderblom (professor i skådespelarkonst 1.1.2001–31.10.2009)
 • Ari Tenhula (professor i danskonst 1.8.2007–31.7.2018)
 • Jouko Turkka (professor i skådespelarkonst 1983–1985)
 • Ritva Valkama (professor i skådespelarkonst 1.8.1985–31.8.1988)
 • Vesa Vierikko (professor i skådespelarkonst 2002–2012)
 • Kari Väänänen (professor i skådespelarkonst 1.11.1992–28.2.1998)

StudentkårenRedigera

Konstuniversitetets studentkår (KonSt) erbjuder service och intressebevakning för sina medlemmar. Alla studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen vid en av Konstuniversitetets akademier är medlemmar i Konstuniversitetets studentkår. Studentkåren grundades den 1 januari 2013 när Bildkonstakademins, Sibelius-Akademins och Teaterhögskolans studentkårer gick samman. Konstuniversitetets studentkår är den enda studentkåren i hela Finland som enbart består av konststuderande.

Förutom intressebevakning är Konstuniversitetets studentkårs uppgift att underhålla Rummet för fri konst (Vapaan taiteen tila), där Konstuniversitetets studerande kan arrangera utställningar, föreställningar och evenemang. Lokalen ligger i Helsingfors i skyddsrummet i Katri Valas park.

OrganisationRedigera

RektorerRedigera

Styrelsen 2018-2021Redigera

 • Forskare i ekonomikultur Paavo Järvensivu
 • Styrelseproffs och företagsledare Heikki Lehtonen (ordförande)
 • Professor Marja Makarow
 • Kulturtjänstchef för Helsingfors stad Stuba Nikula
 • VT Astrid Thors (vice ordförande)
 • Professor Eeva Anttila
 • Professor Petteri Salomaa
 • Fastighetsspecialist Kari Karlsson
 • Specialplanerare Hannu Tolvanen
 • Student Lukas Korpelainen
 • Student Sofia Raittinen

KällorRedigera

 1. ^ ”Konstuniversitetet”. Arkiverad från originalet den 16 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160816112616/http://www.uniarts.fi/sv/nyckelinformation. Läst 18 augusti 2016. 
 2. ^ Red. Stewen, Riikka (1998). Silmän oppivuodet. Ajatuksia taiteesta ja taiteen opettamisesta. Kuvataideakatemia 1848–1998. 
 3. ^ Pajamo, Reijo (2007). Musiikkiopistosta musiikkiopistoksi. Sibelius-Akatemia 125 vuotta. 
 4. ^ Kallinen, Timo (2004). Teatterikorkeakoulun synty. Ammattikoulusta akatemiaksi 1971-1991. 
 5. ^ Huvudstadsbladet. ”Jari Perkiömäki ny rektor för Konstuniversitetet”. Arkiverad från originalet den 14 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160814085003/http://gamla.hbl.fi/kultur/2015-11-05/776898/jari-perkiomaki-ny-rektor-konstuniversitetet. Läst 5 november 2015. 

Externa länkarRedigera