Konklaven 2005
Vatikanstatens statsvapen vid sedevakans
Datum 18 - 19 april 2005
Plats Sixtinska kapellet, Apostoliska palatset, Vatikanen
Dekan Joseph Ratzinger
Vicedekan Angelo Sodano
Camerlengo Eduardo Martínez Somalo
Äldste kardinaldiakon Jorge Arturo Medina Estévez
Röstomgångar Valet var klart efter 4 omgångar, med 100 röster för kardinal Ratzinger i slutomgången
Vald till påve Benedictus XVI (Joseph Ratzinger)

Konklaven 2005 bestod av 115 kardinaler som samlats för att välja den då nyligen avlidne påven Johannes Paulus II:s efterträdare. Kardinalerna var födda i 50 olika länder. Flest var födda i Italien (20), därnäst USA (11), Tyskland och Spanien (6), Frankrike (5), Brasilien och Mexiko (4) och Kanada, Colombia, Indien och Polen (3). Den gällande valproceduren fastställdes av Johannes Paulus II i den apostoliska konstitutionen Universi Dominici Gregis 1996.

Johannes Paulus II på lit de parade.

Klockan 16.30 måndagen den 18 april 2005 samlades de 115 röstberättigade kardinalerna i Sixtinska kapellet i Vatikanen för sluten omröstning. De svor en ed att följa påvevalets regler. Kardinalerna ålades att verka för kyrkans väl med orden solum Deum prae oculis habentes (lat. "ha enbart Gud för dina ögon").

På en valsedel med orden Eligo in Summum Pontificem (lat. "Jag väljer som högste påve") skrev varje kardinal med förvrängd handstil namnet på sin kandidat. Därefter gick de i tur och ordning fram till kapellets altare och lade valsedeln i en valurna. Valsedlarna räknades och veks ihop, varvid räkning vidtog. Camerlengon och hans tre granskare läste sedan upp namnen högt, varefter valsedlarna syddes ihop med nål och tråd.

Valsedlarna bränns i en speciell ugn efter räkningen; vit rök indikerar att en ny påve har valts, medan svart rök visar att kardinalerna ännu inte har enats om någon kandidat.

den valde påven Benedictus XVI.

Ungefär en timme sedan en ny påve har valts tillkännages valet för den församlade menigheten av den främste kardinaldiakonen med orden Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! (lat. "Med stor glädje tillkännager jag för er: Vi har en påve!"). Därefter träder den nyvalde påven ut på Peterskyrkans benediktionsloggia och välsignar folkmassan.