Konformism är rättning efter omgivningens normer och regler och svårigheten att hävda en avvikande åsikt.

Ett led av män konformt klädda män blir inspekterade av en militär.

Motsatsen kallas nonkonformism och betecknar självständighet, originalitet eller excentricitet. Ett nonkonformt beteende betecknar ett avvikande beteende och i vissa fall antisocialt beteende. Även ordet anti-konformism finns nämnt inom bl.a. entreprenörsforskningen för att just poängtera avvikande och inte antisocialt.

Se ävenRedigera