Konformism är rättning efter omgivningens normer och regler och svårigheten att hävda en avvikande åsikt.[1] Motsatsen kallas nonkonformism och betecknar självständighet, originalitet eller excentricitet. Ett nonkonformt beteende betecknar ett avvikande beteende och i vissa fall antisocialt beteende.

Lord Trenchard inspekterar konformt klädd trupp

Jantelagen är exempel på ett regelsystem som syftar till konformism.[1]

Se även redigera

Referenser redigera