Komplexitet som ett filosofiskt begrepp anger nivån på oöverskådlighet i ett sammanhang. Ett sammanhang som består av ett stort antal beståndsdelar, speciellt då dessa har olika egenskaper, och då delarnas egenskaper är inbördes beroende, upplevs som komplext.[källa behövs] Sammanhang som innehåller slumpmässiga eller illa utforskade egenskaper blir ofta komplexa.[källa behövs]

Matematisk komplexitet

redigera

Inom matematik, beräkningsvetenskap och programmering är komplexitet ett mått på det räknearbete som krävs för att lösa ett givet problem.

Ontologisk komplexitet

redigera

Rescher beskriver ontologisk komplexitet[1] som komplexitet i det som är.

Epistemologisk komplexitet

redigera

Epistemologisk komplexitet[1] beskriver Rescher som komplexitet i kunskapen om det som är. Hur svårt är det att beskriva detta något, längden instruktioner som krävs till något och mängden resurser som behövs för att utföra saker i/med något.

Referenser

redigera
  1. ^ [a b] Rescher, N. 1998. The Ways of Complexity. i: Complexity: A Philosophical Overview. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, ss. 4-21.

Se även

redigera