En komplett graf är i det matematiska området grafteori en enkel graf där varje par av distinkta noder har en båge mellan sig. En komplett graf med noder betecknas .

EgenskaperRedigera

Alla noder i en komplett graf har samma grad,  .

Grafen   kan ses som en representation av en  -simplex och är övre gräns för antal kopplingar i ett nätverk med   noder. Så att   representerar en triangel,   en tetraeder, osv.

Antalet bågar   i grafen   fås genom det enkla sambandet:

 

  till   är planära grafer, men   är inte planär, enligt Kuratowskis sats.

ExempelRedigera

Nedan finns en tabell med   till   och deras bågantal: