Kommutator

del av elektrisk motor eller liknande konstruktioner
Den här artikeln handlar om elektrisk brytare i rotarande maskiner, för det matematiska konceptet se kommutativitet

En kommutator är en elektrisk brytare i roterande anordningar i vissa typer av elektriska motorer, eller generatorer som periodiskt vänder spänningsriktningen mellan rotor och den yttre kretsen. I en motor, ger det kraft till den bästa positionen på rotorn, och i en generator, plockar den ut kraft på ett liknande sätt. Som brytare, håller den ovanligt länge, om man tar i beaktande antalet brytningar och slutningar som inträffar i vanlig drift.

Kommutator i en universalmotor från en dammsugare. Delar: (A) kommutator, (B) borste, (C) rotorlindningar, (D) stator, (E) hållare för borstar, (F) fältlindningar

En kommutator är en vanlig funktion i roterande likspänningsmaskiner. Genom att byta spänningsriktning i den rörliga spolen hos motorns armatur kan en stadigt roterande kraft (vridmoment) åstadkommas. På liknande sätt, i en generator, genom att ändra spolens anslutning till den yttre kretsen åstadkommer man en enkelriktad spänning till den yttre kretsen. Den första typen av kommutator likspänningsmaskinen byggdes av Hippolyte Pixii år 1832, baserades på ett förslag från André-Marie Ampère.

Separat excitering av en elektrisk generator. DC generator med kommutering visad, men principen gäller även AC alternatorer.

Arbetssättet för en borstad elektrisk motor med en två-polig rotor och en permanentmagnet stator. ("N" och "S" avser polaritet på insidan av magneternas yta; de utvändliga ytorna har motsatta polariteter.)

Se även redigera

Externa länkar redigera