Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor, KSL, bildades av dåvarande Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Stockholm ingick vid den här tidpunkten inte i landstinget.

Kommunalförbundet trädde i verksamhet den 1 januari 1966 och från och med den 1 januari 1967 övertog det AB Stockholms Spårvägar, som därmed ändrade namn till AB Storstockholms Lokaltrafik. Från den 1 januari 1971 ingår Stockholms kommun i Stockholms läns landsting. Landstinget övertog då kommunalförbundets uppgifter, varvid KSL upphörde.