Komiska äventyrsserier är en genre inom tecknade serier. Genren är något av en brygga mellan humorserier och äventyrsserier. Komiska äventyrsserier behöver inte vara komiska, men de är vanligtvis tecknade i komisk eller karikerad stil. Detta står i motsats till realistiska äventyrsserier, som ofta har en stil som försöker vara verklighetsavbildande (människor med rätt proportioner, hårda hus och bilar).

I många fall innehåller de komiska äventyrserierna även flera andra komiska aspekter. Som framgår av namnet måste de innehålla äventyr, ofta längre sammanhållna sådana.

Exempel på komiska äventyrsserierRedigera

KällhänvisningarRedigera

  Artikeln var, i den version den hade den 9 februari 2006, helt eller delvis hämtad från Seriewikin (hos Seriefrämjandet): Komisk äventyrsserie