Ett Kolmogorovrum eller T0-rum är inom matematik, specifikt topologi, ett topologiskt rum som uppfyller ett visst separationsaxiom.

DefinitionRedigera

Låt X vara ett topologiskt rum, då X är ett Kolmogorovrum om för alla par av distinkta punkter x och y i X existerar en öppen mängd som innehåller exakt en av punkterna (punkterna är topologiskt urskiljbara).

I allmänhet gäller för två punkter x och y i topologiska rum att:

x och y är separerade   x och y är urskiljbara   x och y är distinkta.

I ett Kolmogorovrum är sista pilen en ekvivalenspil, två punkter är distinkta om och endast om de är urskiljbara.

ExempelRedigera

Rum som inte är  Redigera

  • En mängd med mer än ett element med den triviala topologin, då inga punkter är urskijlbara.
  • R2 med öppna mängder som är kartesiska produkter mellan öppna mängder i R och hela R, då punkterna   och   är oskiljbara.

Rum som är   men inte  Redigera

Zariskitopologinspektrumet för en kommutativ ring är alltid   men i regel inte  . I ett T1-rum gäller att varje mängd bestående av en punkt är sluten, i ovan nämnda rum kan det finnas primideal som inte är maximala, vilka inte är slutna i Zariskitopologin.

ReferenserRedigera

  • Hocking, John G.; Gail S. Young (1961). Topology. Dover Publications. ISBN 0-486-65676-4 
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Kolmogorov space, 26 augusti 2008.