Kollegialkapitel kallar man inom romersk-katolsk kyrkorätt en sammanslutning av kaniker (korherrar) som inte är knuten till vare sig en domkyrka eller särskild orden av reguljärkaniker.

Se även redigera