Inom fysiken är oftast en koefficient en fysikaliskt bestämd men enhetslös faktor. Till skillnad från i matematiskt språkbruk förekommer oftast bara en koefficient av ett visst slag i ett enkelt fysikaliskt uttryck; och koefficienter med en viss fysikalisk betydelse brukar oftast betecknas med samma bokstav (möjligen försedd med index, om flera koefficienter av denna betydelse förekommer i ett sammansatt fysikaliskt uttryck).

Några exempel på fysikaliska koefficienter är brytningsindex (betecknade med n), friktionskoefficienter (betecknade med μ), utvidgningskoefficienter (betecknade med α), och temperaturkoefficienter (som också kan betecknas med α).

Se även

redigera