Kodväxling är en term inom språkvetenskapen. Den betecknar fenomenet att språkbrukare ibland byter språk eller dialekt mitt i ett samtal[1] eller mening. Kodväxling är ett tecken på flerspråkighet i någon omfattning, snarare än renodlade inlån av ord och uttryck.

ExempelRedigera

Exempel på kodväxling mellan svenska och engelska:

 • Jag hjälper till, no problem.
 • Han är helt crazy!
 • Mejkar det sense?

AnvändningRedigera

Kodväxling kan vara intrasentinellt (inom satser), intersentinellt (mellan satser) och påhängsväxling (fraser som "hängs på"). Barns kodväxling styrs av behovet att hitta ord och det kan ofta bli ord med stammar från ett språk och affix från ett annat. Ökad kunskap i båda språken ger också ökad kodväxling.

Se ävenRedigera

KällhänvisningarRedigera

 1. ^ kodväxling i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 3 mars 2015.

Vidare läsningRedigera

LitteraturRedigera

 • Auer, Peter: Bilingual Conversation. Amsterdam: John Benjamins, 1984.
 • Cromdal, Jakob (2001). "Overlap in bilingual play: Some implications of code-switching for overlap resolution". Research on Language and Social Interaction, 34 (4): 421-451. doi:10.1207/S15327973RLSI3404_02
 • Cromdal, Jakob (2004). "Building bilingual oppositions: Code-switching in children’s disputes". Language in Society, 33 (1): 33-58. doi:10.1017/S0047404504031021
 • Gumperz, John J.: Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
 • Heller, Monica: Codeswitching: Anthropological and Sociolinguistic Perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, 1988.
 • Milroy, Leslie – Muysken, Pieter: One Speaker, Two Languages: Cross-Disciplinary Perspectives on Code-Switching. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
 • Musk, Nigel John (2010). "Code-switching and code-mixing in Welsh bilinguals' talk: Confirming or refuting the maintenance of language boundaries?" Language, Culture and Curriculum. 23 (3): 179-197.
 • Musk, Nigel John (2012). "Performing bilingualism in Wales: Arguing the case for empirical and theoretical eclecticism". Pragmatics: Quarterly Publication of the International Pragmatics Association. 22 (4): 651-669.
 • Myers-Scotton, Carol: Social Motivations for Codeswitching: Evidence from Africa. Oxford: University Press, 1993.
 • Palmén, Helena: Identitet i samspråk: Kodväxling till standardvarietet som risk och resurs i östnyländska samtal på dialekt. Diss. Nordica Helsingiensia, 34. Dialektforskning, 4. Helsingfors: Helsinfors universitet, 2014. ISSN 1795-4428. ISBN 978-952-10-9735-5 On-line.
 • Reyes, Iliana (2004). "Functions of code switching in schoolchildren's conversations". Bilingual Research Journal. 28 (1): 77–98.

Externa länkarRedigera