Inom matematiken är kodimension ett begrepp som givet geometriska objekt A och B sådana att A ligger i B, mäter skillnaden i dimension mellan B och A.

ExempelRedigera

  • En punkt på en linje har kodimension 1
  • En punkt i planet har kodimension 2
  • En linje i planet har kodimension 1
  • Varje geometriskt objekt har kodimension 0 i sig själv.

AnvändningsområdenRedigera

Naturligtvis kan alla påståenden om kodimension formuleras om så att de bara använder begreppet dimension. I många fall är det emellertid praktiskt och förenklar notationen att använda begreppet kodimension. Exempel på formuleringar som innehåller begreppet kodimension är: