Knut Ferdinand Lagus

finländsk juridisk skriftställare

Knut Ferdinand Lagus,, född i Åbo den 24 december 1824, död den 11 november 1859 i Vevey i Schweiz, var en finländsk juridisk skriftställare, son till Wilhelm Gabriel Lagus den äldre, bror till Wilhelm Lagus, Robert Erik Lagus och Wilhelm Gabriel Lagus den yngre.

Lagus blev student i Helsingfors 1844, filosofie kandidat 1848 och filosofie magister 1850, juris kandidat 1852, juris licentiat 1855 samt docent i kriminal- och statsrätt 1856. Sedan han flera gånger förestått juridiska professurer, var han redan utnämnd till professor i kriminallagfarenhet, då han avled. Jämte de akademiska avhandlingarna Om återfall i brott (I, II, 1855, 1856), Om jordaskiften enligt svensk-finsk lagstiftning (1857) och Om dödsstraffet (1859), utgav Lagus en undersökning Om straffets grund och väsende (1859).

KällorRedigera