Knäbyxor är byxor som når ner precis till knäna eller strax nedanför. Knäbyxor är alltså längre än kortbyxor men kortare än långbyxor. Under 2000-talet bärs de ofta av kvinnor.

Knäbyxor som de ser ut idag vid det Nederländska hovet.

Fram till slutet av 1700-talet användes knäbyxor av typen culotter allmänt i stora delar av Europa och kulturellt närstående områden som USA. De föll dock ur modet sedan bärandet av sådana i samband med franska revolutionen hade kommit att bli ett politiskt ställningstagande, nämligen ett stöd för den gamla regimen (de som stod för det nya kallades sans-culottes, "utan knäbyxor"). Bland allmogen behölls knäbyxorna dock längre och försvann inte förrän omkring 1800-talets mitt, eller ännu senare i vissa trakter. Knäbyxor och långbyxor användes dock parallellt under en lång period, ungefärligen 1800-talets första halva.