Kluven ergativitet är när ett språk i hög grad blandar ergativitet med ackusativitet. Vad som används i en viss konstruktion beror på olika saker i olika språk. Kurdiska språket har ett system som tillämpar ergativitet när det transitiva huvudverbet står i preteritum och ackusativitet när det står i presens. Andra språk använder sig enbart av ergativitet för pronominalsystemet.

Fullständig ergativitet är relativt sällsynt, men kluven ergativitet är ett utbrett drag och förekommer även inom den indoeuropeiska språkfamiljen.

Språk med kluven ergativitet

redigera

Se även

redigera