Klosterfjorden är en fjord i Kattegatt i norra Halland. Fjorden omges av Väröhalvön i norr och Årnäshalvön i söder. Längst in i fjorden ligger småorten Åskloster och ån Viskans utlopp, vilket gör att vattnet i Klosterfjorden ibland är brunfärgat.

Klosterfjorden, sedd från berget LerhuvudetÅrnäshalvön.

Under år 2011 fanns planer om att flytta Varbergs hamn till den norra sidan av Klosterfjorden, men efter stora protester lades planerna ned.