Klassföreståndare är en lärare som har huvudansvaret för en skolklass. Klassföreståndaren kan vara både en klasslärare och en ämneslärare. I den svenska gymnasieskolan används ordet mentor för denna roll. En skolklass kan ha flera klassföreståndare/mentorer som delar på ansvaret.