Småskola

klasserna 1-2 i den svenska folkskolan

Småskola var klasserna 1-2 i den svenska folkskolan åren 1858[1]–1972. I småskolan undervisade småskollärare och som också var klasslärare men som utbildades vid så kallade småskoleseminarier. Från 1930-talet började på vissa håll även klass 3 ingå i småskolan. Småskola började ersättas av lågstadium vid införandet av enhetsskola från 1949 och grundskola från 1962 och framåt.

Wiggestabergs skolas småskola, skolklass och småskollärare 1912.

Källor redigera

Fotnoter redigera