En klagovisa är ett passionerat uttryck för sorg, ofta i form av musik, poesi eller sång. I bibeln (Gamla Testamentet) finns en bok som heter Klagovisorna. Den har tillskrivits profeten Jeremia,[1] och orden klagovisa eller jeremiad används ibland nedsättande om klagomål eller kritik som uppfattas grundlös eller överdriven.[2]

Några exempel på dikter som kallas "klagovisa":

KällorRedigera