Kitaa eller Vestgrønland var ett av Grönlands amt fram till kommunreformen 2009. I Kitaa bor ungefär 90% av hela Grönlands befolkning och amtets administrativa centrum var huvudstaden Nuuk. I väst ligger Baffinbukten, Davis sund, Labradorhavet och Nordatlanten. I öst ligger amtet Tunu.

Karta

Före detta kommuner redigera