Kirkeordinans kallades i Danmark den lag, som Kristian III den 2 september 1537 utfärdade på latin angående de kyrkliga förhållandenas ordnande i överensstämmelse med den 1536 genomförda reformationen. Utarbetad under Bugenhagens medverkan, stadfästes ordinansen i dansk översättning (av Peder Palladius) på herredagen i Odense i september 1539 och trycktes 1542. Dess bestämmelser överflyttades delvis till Kristian V:s danska lag 1683, under det andra delar väsentligen ändrades under Kristian IV 1629 och 1643.

Källor redigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Kirkeordinans, 1904–1926.