Kinnekulle naturvårdsområde är ett naturvårdsområdeKinnekulle i Västergötland. Inom naturvårdsområdet finns 18 naturreservat.

Kinnekulle - Seen from Lidköping (south west).jpg

Kinnekulle ligger vid Vänern, 5 km nordväst om Götene och är ett av Västergötlands platåberg. Naturvårdsområdet bildades 1982 och omfattar 5 510 hektar. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Genom hela området går den 45 km långa Kinnekulle vandringsled.

Området har varit bebott i flera tusen år, vilket gravplatser, hällristningar och odlingsrösen visar. På och kring Kinnekulle finns många kyrkor med anor från 1100-talet varav Forshems kyrka, Husaby kyrka och Västerplana kyrka kan nämnas. Även stenhanteringen har medeltida anor på Kinnekulle. Råbäcks mekaniska stenhuggeri minner nu om den industriella epoken.

De 18 naturreservaten på KinnekulleRedigera

Bestorp, Blomberg, Djurgården, Gamleriket, Gröne skog, Halla, Hellekis, Hönsäters Sjöskog, Munkängarna, Råbäck, Råbäcks ekhagar, Råbäcks Sjöskog, Skagen, Stora Salen, Såten, Törnsäter, Västerplana storäng och Österplana hed och vall

KällorRedigera