Kilkonstruktion är en grammatisk konstruktion som var föregångare till vår moderna bisatsordföljd. Den förekom i relativa bisatser utan subjekt och konstruerades genom att man flyttade ett satsled så att det stod mellan subjunktionen som och det finita verbet. Den är nästan obligatorisk under äldre fornsvensk tid (ca. 1225–1375) och förekommer fram till 1600-talet då den försvinner.

Exempel

redigera
  • Idag hade vi sagt: En man som var arg på sin bror.
  • Under fornsvensk tid hade man kunnat säga: En man som arg var på sin bror.