Katteri, anläggning för att föda upp katter. Ägaren håller katt(er) som får kattungar, som senare säljs till nya, blivande kattägare. Ett seriöst katteri är registrerat i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) eller i någon av Independentklubbarna.

Se ävenRedigera