Kategorin innehåller TV-serier vars sista sändningsår var 1979 i originalkanalen. Se även TV-året 1979.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984