Kategorin innehåller TV-serier vars sista sändningsår var 1974 i originalkanalen. Se även TV-året 1974.

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979