Sovjetrepublik är en benämning på en republik som tillhörde Sovjetunionen.