Sånger först publicerade år 1919. Se även Musikåret 1919.

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924