Kategori:Hushållsarbete

Huvudartikel: Hushållsarbete

Hushållets produktion och resursallokering anges i JEL:s klassificeringssystem som JEL: D13