Chalmers är det förkortade, och i folkmun ofta användna namnet på Chalmers tekniska högskola som ligger i Göteborg.