Kassaföreståndare är en befattning inom en arbetslöshetskassa som är direkt underställd arbetslöshetskassans styrelse. Styrelsen är skyldig att utse en kassaföreståndare och för registrering anmäla vem som innehar denna befattning[1].

Den som är underårig, i konkurs, har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara kassaföreståndare.[2]

KällorRedigera

  1. ^ 9 och 21 §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK
  2. ^ 17 och 21 §§ LAK