Kashmiri är ett dardiskt språk inom den indoariska språkfamiljen, som talas i den indiska delstaten Jammu och Kashmir och i näraliggande områden i grannlandet Pakistan.

Totalt beräknas 4 391 000 människor tala språket (2001). Grundordföljden är subjekt-verb-objekt (SVO), som i svenska och engelska, men Kashmiri är också ett V2-språk, återigen liksom svenska (men inte engelska). Alfabetet är persiskt.