Karyorrhexi är fragmenteringen av cellkärnan hos en cell som är döende, det vill säga genomgår nekros eller apoptos. Processen föregås av pyknos och föregår karyolysen.