Pyknos, kondensering, är en förminskning av cellkärnan. Pyknos brukar synas hos celler som genomgår nekros eller apoptos. Processen återfinns också hos erytrocyten och neutrofilen i ett tidigt stadium i utvecklingen.

Apoptos

Se också: