Karl Erik Lennart Molin, född 1944, är en svensk historiker och professor emeritus vid Stockholms universitet där han disputerade på avhandlingen Försvaret, folkhemmet och demokratin: socialdemokratisk riksdagspolitik 1939-1945 år 1974.

Molin har främst studerat och skrivit om den svenska politiska historien under 1900-talet, och även sammanställt två volymer av Östen Undéns handskrivna dagböcker. Han har varit ledare för forskningsprojektet "Sverige under kalla kriget" (SUKK) tillsammans med Ulf Bjereld och Alf W. Johansson.

Publikationer

redigera
 • Human Rights in Europe during the Cold War, som redaktör tillsammans med Rasmus Mariager och Kjersti Brathagen (Routledge, 2013).
 • Peaceful coexistence? : Soviet Union and Sweden in the Khrushchev era, som redaktör tillsammans med Helene Carlbäck och Alexey Komarov (Södertörns högskola, 2011);
 • Sveriges säkerhet och världens fred : svensk utrikespolitik under kalla kriget, tillsammans med Ulf Bjereld och Alf W. Johansson (Santérus, 2008);
 • Säkerhet och försvar : en vänbok till Kent Zetterberg, som redaktör tillsammans med Gunnar Artéus och Magnus Petersson (Abrahamsson, 2005);
 • Anteckningar. 1952-1966 (Östen Undén, som redaktör (Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, 2002);
 • Anteckningar. 1918-1952 (Östen Undén, som redaktör (Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, 2002);
 • Den moderne patriarken : om arbetsledarna och samhällsomvandlingen 1905-1935 (Almqvist & Wiksell International, 1998);
 • Omstridd neutralitet : experternas kritik av svensk utrikespolitik 1948-1950 (Tiden, 1991);
 • Nyanserad alliansfrihet? : om den politiserande ämbetsmannens roll i svensk utrikespolitik 1948-1949 (Stockholm, 1990);
 • Socialdemokratins samhälle : SAP och Sverige under 100 år, som redaktör tillsammans med Klaus Misgeld, Villy Bergström och Klas Åmark (Tiden, 1989);
 • Hemmakriget : om den svenska krigsmaktens åtgärder mot kommunister under andra världskriget (Tiden, 1982);
 • Försvaret, folkhemmet och demokratin: socialdemokratisk riksdagspolitik 1939-1945 (Allmänna Förlaget, 1974).