Karl Magnus Hjalmar Michaëlsson, född 23 juni 1890 i Stockholm, död 31 december 1961 i Johanneberg, Göteborg, var en svensk romanist och personnamnsforskare.

Karl Michaëlsson var son till apotekaren Carl David Michael Michaëlsson. Efter mogenhetsexamen vid Norrmalms högre allmänna läroverk 1909 blev han student vid Uppsala universitet, där han valde språkstudier i franska som sitt första ämne. 1914 blev Michaëlsson filosofie magister, var 1915-1930 sekreterare i Uppsalaavdelningen av Alliance française och lärare i franska vid Uppsala universitets pedagogiska övningsskola 1915-1918 samt vid Uppsala enskilda läroverk 1917-1919 och 1922-1930. Därtill var han lärare i engelska vid folkskoleseminariet i Uppsala 1920-1921. Michaëlsson blev 1921 filosofie licentiat, 1928 filosofie doktor och var 1927-1930 docent i romanska språk vid Uppsala universitet. Han flyttade dock hösten 1929 till Göteborg där han 1929 blev lektor i engelska och franska vid Högre allmänna läroverket för flickor och lärare i franska vid handelshögskolan 1930-1957 och 1930 docent i romanska språk vid Göteborgs högskola. Michaëlsson var 1935-1937 tillförordnad och 1937-1957 ordinarie professor i romanska språk vid Göteborgs högskola. Han var även 1934-1939 sekreterare och 1939-1941 ordförande i Sällskapet Gnistan. 1937-1957 var Michaëlsson inspektor vid kommunala mellanskolan och högre allmänna läroverket i Kungälv, ledamot av styrelsen för Institutionen för ortnamn- och dialektforskning vid Göteborgs högskola, ordförande i Filologiska samfundet i Göteborg, ordförande i Svensk-italienska föreningen i Göteborg från 1945, ordförande i Alliance française i Göteborg från 1946, medlem av statsstipendienämnden 1948-1955, blev medlem av Conseil d'administration de la Société des anciens textes francais 1949 och ordförande där 1956.

Michaëlsson blev 1935 ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg och 1947 dess ordförande.

KällorRedigera