Karhunen-Loève-transformen (förkortat KLT) är en transform som används inom bildkodning. Raderna i en KLT-matris (matrisen som fås då transformen ses som en linjär avbildning) är de normerade egenvektorerna till signalens korrelationsmatris.

Se ävenRedigera

KällorRedigera