Karakumkanalen eller Turkmenbasji-kanalen (till minne av Saparmurat "Turkmenbasji" Nijazov) i Turkmenistan är med sina 1 445 km den längsta bevattningskanalen i världen. Den går genom Karakumöknen mellan Amu-Darja och staden Gökdepe nära huvudstaden Asjchabad och avleder 12–13 km³ vatten per år från Amu-Darja. Kanalen började byggas 1954 och togs i bruk 1967. Kanalen planeras att byggas ut mot hamnstaden Türkmenbaşy vid Kaspiska havet.

Karakumkanalen förser stora delar av landet med dricksvatten, däribland halva Asjchabad, och bevattnar de stora bomulls- och risfälten i landet. På grund av ineffektiv konstruktion försvinner dock ungefär hälften av vattnet längs vägen, vilket bland annat skapat problem med försaltning. Det stora avledandet av vatten från Amu-Darja är även en starkt bidragande orsak till Aralsjöns minskning. Läckaget har skapat en grund saltsjö mellan Murgabdalen och Tedjenoasen.

Vattnet från kanalen har en salthalt på 1,2–1,8 g/l. Halten av bakterier och andra mikroorganismer är hög och vattnet orsakar bland annat många fall av hepatit. I Asjchabad renas vattnet med klorgas och på många kolchoser används klortabletter, men på flera ställen har man inte tillgång till klorering.

KällorRedigera


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.