Kapkummel, Merluccius capensis, är en torskartad fisk som förekommer i Atlanten på mellan 50 och 1000 meters djup (framför allt mellan 150 och 450 m). Fisken blir ungefär 50 cm lång.