Kandidat (av latin candidátus, av caudidus ’skinande vit’) kan syfta på:

  • en person som föreslås väljas, ofta till en förtroendepost, till exempel i ett politiskt val,
    • ursprungligen en sökande till ett romerskt ämbete,
    • i överförd betydelse som synonym till möjliga lösningar, svar eller utgångar i allmänhet, även i situationer som inte innebär val,
  • Kandidat – en akademisk titel, se kandidatexamen
    • ett ålderdomligt tilltalsord till en student, i dag främst använd som beteckning på läkar- och lärarstudenter.
  • Kandidat nauk – en akademisk titel i dåvarande Sovjet

Se även redigera