Kammarexpeditionen är benämningen på två av Sveriges statsexpeditioner.

1713 års kammarexpeditionRedigera

Den ursprungliga kammarexpeditionen upprättades genom 1713 års kansliordning, och ägde bestånd fram till 1719. Hit fördes i stort sett hela den allmänna statsförvaltningen.

Genom 1719 års kansliordning sammanslogs kammarexpeditionen och handelsexpeditionen till inrikes civilexpeditionen.

Expeditionschefen hade under denna period titeln ombudsråd.

1809 års kammarexpeditionRedigera

Den andra kammarexpeditionen ersatte civilexpeditionen genom 1809 års kansliordning, och ersattes i och med departementalreformen 1840 av civildepartementet. Bland kammarexpeditionens områden märktes jordbruks- och bergsbruksfrågor, kammarverket, och städernas förvaltning.

Expeditionens statssekreterare var dess chef under dessa år.

Statssekreterare vid 1809 års kammarexpeditionRedigera

KällorRedigera