Handelssexpeditionen var en av de sex ursprunglia svensk statsexpeditionerna inrättade 1713. Hit fördes ärerenden rörande bland annat handel, hantverk, industrier, bergsbruk, myntväsendet, utbildning, och ecklesiologi.

Redan efter sex år, 1719 slogs handelsexpeditionen samman med kammarexpeditionen till den nybildade inrikes civilexpeditionen.

1793 inrättades handels- och finansexpeditionen, vilken övertog flera av de ärenden som tidigare hade förts till handelsexpeditionen.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, handels- och finansexpeditionen, 1904–1926.