Kalkant eller calcant (av latinets calcare = trampa) kallas i en piporgel ett registerandrag med vilket man kan ge signal via en liten klocka till en eller flera kalkanter (orgeltrampare) att antingen begynna eller upphöra med att medelst bälgar förse orgeln med spelluft.

Andra benämningarRedigera

  • campanula (liten klocka)
  • sonette (ljud, klang)