Kalkant eller calcant (av latinets calcare = trampa) kallas i en piporgel ett registerandrag med vilket man kan ge signal via en liten klocka till en eller flera kalkanter (orgeltrampare)[1] att antingen begynna eller upphöra med att medelst bälgar förse orgeln med spelluft.

Andra benämningar redigera

  • campanula (liten klocka)
  • sonette (ljud, klang)

Referenser redigera