Kalø slott

dansk slottsruin i Kalø

Kalø slott är en slottsruin i Kalø, nära Rønde i Danmark. Slottet grundades av Erik Menved och byggdes ut av Valdemar Atterdag. Därefter blev det pantsatt till Århus biskop som ägde den fram till att drottning Margareta löste in det 1407. Därefter tillhörde det kronan och användes som residens för Kalø län.

Kalø slott

Slottet användes även som fängelse och från 1518 till september 1519 satt Gustav Vasa fånge här. En annan berömd fånge var Søren Quist. Kung Fredrik III skänkte 1661 slottet till Ulrik Frederik Gyldenløve. Det kom åter till kronan 1670 för att 1672 gå tillbaka till Gyldenløve. Slottet hade då förlorat sin försvarsmässiga betydelse och Gyldenløve lät bränna ner det. En del av byggmaterialet gick till bygget av Charlottenborg.

Externa länkarRedigera