För andra betydelser, se Kadett (olika betydelser).

Kadettskolan var förr en utbildningsanstalt i Helsingfors som utbildade officerare för finländska försvarsmakten.

Skolan räknade sina anor från 1779, då Haapaniemi krigsskola tillkom; efter en brand 1818 fortsattes verksamheten i Fredrikshamn (Finska kadettkåren). Kadettskolan upprättades 1919 och arbetade först i Främre Tölö och Munksnäs innan den 1940 flyttades till Sandhamn. Den hette 1941–1952 Lantkrigsskolan och sammanslogs 1993 med Krigshögskolan, varvid den nuvarande Försvarshögskolan uppstod. Dennas grundexamensavdelning kallas Kadettskolan. Kadettskolan hade fram till början av 1990-talet utexaminerat inemot 8 000 officerare.

KällorRedigera